ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6802 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6802
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 26741
Дата на подаване: 17.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 09:30 ч. Решено