ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5215 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5215
Година: 2022
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 21590
Дата на подаване: 9.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.09.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 25.10.2022 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 14.02.2023 г. 10:15 ч. Решено