ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2036 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2036
Година: 2023
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 8551
Дата на подаване: 1.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.04.2023 г. 10:30 ч. Решено