ДАННИ ЗА ДЕЛО № 399 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 399
Година: 2021
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 1281
Дата на подаване: 15.1.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.07.2021 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 11.11.2021 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 07.04.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 06.10.2022 г. 13:35 ч. Отложено
Открито 16.02.2023 г. 13:30 ч. Решено