ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5625 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5625
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 22292
Дата на подаване: 14.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 14:30 ч. Решено