ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4269 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4269
Година: 2023
Съдебен състав: 82
Входящ номер: 17266
Дата на подаване: 5.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 12.05.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 25.09.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 06.11.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 18.12.2023 г. 09:30 ч. Решено
Закрито 27.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение