ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7868 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7868
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 30047
Дата на подаване: 15.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.10.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 16.11.2023 г. 09:30 ч. Решено