ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4329 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4329
Година: 2023
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 17442
Дата на подаване: 9.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.10.2023 г. 14:50 ч. Отложено
Открито 27.10.2023 г. 11:10 ч. Решено