ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1203 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1203
Година: 2021
Съдебен състав: 58
Входящ номер: 4105
Дата на подаване: 5.2.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.03.2021 г. 15:00 ч. Решено

Ищец Ответник
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ чрез АДВ.АНЕЛИЯ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ