ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3293 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3293
Година: 2021
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 11629
Дата на подаване: 2.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2021 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
МИЛА ОЛЕГ ЧЕРНЕВА чрез ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА