ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4021 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4021
Година: 2022
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 16362
Дата на подаване: 3.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2022 г. 14:30 ч. Спряно
Закрито 20.11.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 22.01.2024 г. 14:30 ч. Решено