ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10420 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 10420
Година: 2021
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 36620
Дата на подаване: 27.10.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 16.12.2021 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 15.06.2022 г. 10:30 ч. Без движение
Открито 12.10.2022 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 23.11.2022 г. 11:40 ч. Отложено
Открито 15.02.2023 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 12.04.2023 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 12.07.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 11.10.2023 г. 10:50 ч. Решено