ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9131 / 2017

Обратно в търсене


Номер на дело: 9131
Година: 2017
Съдебен състав: 59
Входящ номер: 23718
Дата на подаване: 10.8.2017 г.
Архивен номер: 5411/20 / 16.11.2020 г.
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.10.2017 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
П. БОНЧОВСКИ НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО КЪМ БАН