ДАННИ ЗА ДЕЛО № 349 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 349
Година: 2023
Съдебен състав: 8
Входящ номер: 1349
Дата на подаване: 12.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.02.2023 г. 10:00 ч. Решено