ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1273 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1273
Година: 2021
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 4335
Дата на подаване: 8.2.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.10.2021 г. 10:50 ч. Решено
Закрито 29.10.2021 г. 00:00 ч. Допълнително решение

Ищец Ответник
НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИЛЕНА РАШЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ