ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10681 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10681
Година: 2022
Съдебен състав: 72
Входящ номер: 42492
Дата на подаване: 23.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 23.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 31.05.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 12.07.2023 г. 13:00 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 15:15 ч. Решено