ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1557 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1557
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 6649
Дата на подаване: 16.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.05.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 26.09.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 23.01.2024 г. 13:45 ч. Решено