ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6178 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6178
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 24446
Дата на подаване: 29.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.11.2023 г. 14:55 ч. Решено