ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4237 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4237
Година: 2023
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 16760
Дата на подаване: 3.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.07.2023 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 23.11.2023 г. 14:05 ч. Решено