ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1111 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1111
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 4682
Дата на подаване: 3.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.03.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 11.05.2023 г. 10:50 ч. Решено