ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2473 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2473
Година: 2023
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 10238
Дата на подаване: 14.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 14.03.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Закрито 15.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 17.03.2023 г. 10:00 ч. Решено