ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8549 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8549
Година: 2023
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 31993
Дата на подаване: 5.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 07.09.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 20.12.2023 г. 14:40 ч. Решено