ДАННИ ЗА ДЕЛО № 604 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 604
Година: 2021
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 2068
Дата на подаване: 21.1.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 11.02.2021 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 11.03.2021 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 27.05.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 30.09.2021 г. 14:00 ч. Решено