ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1077 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1077
Година: 2023
Съдебен състав: 14
Входящ номер: 4543
Дата на подаване: 2.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.03.2023 г. 11:20 ч. Отложено
Открито 24.04.2023 г. 10:00 ч. Решено