ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3593 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3593
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 14591
Дата на подаване: 12.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.10.2023 г. 13:20 ч. Отложено
Открито 16.01.2024 г. 13:20 ч. Решено
Закрито 17.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Закрито 17.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение