ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5428 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 5428
Година: 2021
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 18835
Дата на подаване: 1.6.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.10.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
АЛЕКСАНДРА КАМЕНОВА СТОИЛОВА чрез АДВ В,Т.ТОДОРОВ СДВР