ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1693 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1693
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 7293
Дата на подаване: 21.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 22.02.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 03.05.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 07.06.2023 г. 09:45 ч. Отложено
Открито 04.10.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 15.11.2023 г. 11:30 ч. Решено