ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7540 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7540
Година: 2023
Съдебен състав: 32
Входящ номер: 29078
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 09:30 ч. Пренасрочено
Открито 15.11.2023 г. 09:30 ч. Решено