ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8962 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8962
Година: 2023
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 33217
Дата на подаване: 18.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 20.09.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 15.11.2023 г. 13:00 ч. Отложено
Открито 31.01.2024 г. 14:00 ч. Решено