ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3190 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3190
Година: 2023
Съдебен състав: 79
Входящ номер: 12950
Дата на подаване: 31.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.06.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 18.09.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 13.11.2023 г. 15:15 ч. Отложено
Открито 15.01.2024 г. 15:10 ч. Решено