ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10139 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10139
Година: 2022
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 39866
Дата на подаване: 7.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.03.2023 г. 10:30 ч. Решено
Закрито 04.04.2023 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело