ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9238 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9238
Година: 2023
Съдебен състав: 83
Входящ номер: 34225
Дата на подаване: 28.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2023 г. 14:10 ч. Решено