ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10228 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10228
Година: 2022
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 40337
Дата на подаване: 9.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.02.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 18.05.2023 г. 15:50 ч. Отложено
Открито 19.10.2023 г. 15:50 ч. Решено