ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6733 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6733
Година: 2023
Съдебен състав: 35
Входящ номер: 26482
Дата на подаване: 13.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.10.2023 г. 14:00 ч. Решено