ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6902 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6902
Година: 2023
Съдебен състав: 76
Входящ номер: 27179
Дата на подаване: 19.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 14:00 ч. Решено