ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11549 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11549
Година: 2023
Съдебен състав: 21
Входящ номер: 43535
Дата на подаване: 4.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 25.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Открито 25.01.2024 г. 10:00 ч. Решено