ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5054 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5054
Година: 2022
Съдебен състав: 3
Входящ номер: 21005
Дата на подаване: 6.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 27.02.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 24.04.2023 г. 15:00 ч. Решено

Ищец Ответник
БАЛЧО ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТАТКОВА - УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ