ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7761 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7761
Година: 2022
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 30731
Дата на подаване: 22.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.11.2022 г. 11:30 ч. Пренасрочено
Открито 05.12.2022 г. 12:00 ч. Отложено
Открито 07.02.2023 г. 11:30 ч. Решено