ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4071 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4071
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 16483
Дата на подаване: 28.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.10.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 17.01.2024 г. 10:30 ч. Решено