ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6737 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 6737
Година: 2022
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 27361
Дата на подаване: 20.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.01.2023 г. 13:10 ч. Отложено
Открито 22.03.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 03.05.2023 г. 14:10 ч. Решено