ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8975 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8975
Година: 2023
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 33267
Дата на подаване: 19.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 09:30 ч. Решено