ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8381 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8381
Година: 2023
Съдебен състав: VІІ к.с.
Входящ номер: 31497
Дата на подаване: 30.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.10.2023 г. 13:30 ч. Пренасрочено
Открито 17.11.2023 г. 10:00 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане