ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5988 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5988
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 23721
Дата на подаване: 23.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.11.2023 г. 10:00 ч. Решено