ДАННИ ЗА ДЕЛО № 13996 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 13996
Година: 2019
Съдебен състав: 13
Входящ номер: 38073
Дата на подаване: 16.12.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.02.2020 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 24.03.2020 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 19.05.2020 г. 14:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 08.09.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 03.11.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 19.01.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 16.03.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 11.05.2021 г. 13:30 ч. Решено