ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8406 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8406
Година: 2023
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 31575
Дата на подаване: 31.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.11.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 17.01.2024 г. 10:00 ч. Решено