ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3139 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3139
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 12742
Дата на подаване: 30.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.07.2023 г. 15:30 ч. Пренасрочено
Открито 07.11.2023 г. 13:30 ч. Решено