ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5229 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5229
Година: 2022
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 21648
Дата на подаване: 9.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 10.06.2022 г. 00:00 ч. Прекратено

Ищец Ответник
"ЕВРОЛАБ 2011" ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ чрез АДВ. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ