ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7879 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7879
Година: 2022
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 31075
Дата на подаване: 25.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.11.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 16.02.2023 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
В. ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ СОФИЯ - ГРАД