ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8125 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8125
Година: 2022
Съдебен състав: 72
Входящ номер: 31670
Дата на подаване: 1.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 15.02.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 26.04.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 12.07.2023 г. 13:00 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 16:30 ч. Решено