ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4508 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4508
Година: 2022
Съдебен състав: 14
Входящ номер: 18458
Дата на подаване: 18.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.10.2022 г. 10:15 ч. Спряно
Закрито 02.10.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 29.01.2024 г. 10:20 ч. Решено